Manifestări

ANUL 2011

I. SESIUNEA DE COMUNICĂRI:

Tudor Vladimirescu, omul şi epoca sa (prezentare power-point) – prof. Vasile Udroiu (Liceul Energetic nr. 1 Târgu-Jiu)

Mitizare şi instrumentalizare în istorie. Studiu de caz: Momentul 1821 şi Tudor Vladimirescu – prof. dr. Gheorghe Gorun (Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu)

Imaginea Olteniei reflectată de străini în preajma revoluţiei de la 1821 – prof. Mihaela Ioniţă (Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu)

Tudor Vladimirescu în epoca modernă – prof. drd. Valentin Pătraşcu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Câteva consideraţii de ordin istoriografic cu privire la viaţa şi activitatea lui Tudor Vladimirescu – prof. drd. Albinel Firescu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Pandurii din Oltenia în relaţiile cu Mişcarea Eteristă – prof. Andrei Popete-Pătraşcu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

Moştenirea averii rămase de pe urma lui Tudor Vladimirescu în lumina arhivelor – prof. Alexandru Bratu (Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj)

Relaţiile dintre Vladimireşti şi Magheri în secolul al XIX-lea – prof. Cornel Şomîcu (Şcoala Generală Ceauru – Băleşti)

Contribuţii ale locuitorilor comunei Broşteni la Revoluţia de la 1821 – prof. drd. Marcela Mrejeru (Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu)

Preocupări privind viaţa şi opera lui Tudor Vladimirescu (Perspectivă sociologică) – Constantin Morega

Dincă Schileru „deputat al ţăranilor” şi Tudor Vladimirescu – prof. dr. Gheorghe Nichifor (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

 Doctorul Nicolae Hasnaş şi profilul de revoluţionar al lui Tudor Vladimirescu – prof. dr. Dorina Nichifor (Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

 Colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu: Petrache Poenaru – prof. Mihai Vîlceanu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

 Tudor Vladimirescu în creaţia populară – Alex. Doru Şerban (Preşedintele Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară din Gorj)

 Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” la vremea începuturilor – prof. dr. Maria Cochină (Inspector de specialitate I.S.J. Gorj)

_______________________

II. Din activitatea Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj (prof. dr. Gheorghe Nichifor – Preşedintele Filialei Gorj S.Ş.I.R.) 

– Raportul de activitate al filialei în perioada 2007-2011.

– Alegerea Biroului Executiv al Filialei Gorj S.Ş.I.R.

– Prezentarea numărului din 2011 al Revistei „Studii şi Articole de Istorie” şi a programului Cursurilor de Vară, Timişoara 2011.

Anul 2012

Anul 2013

Societatea de Științe Istorice din România – Filiala Gorj, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale – Gorj și Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu-Jiu, organizează miercuri 22 mai 2013, începând cu ora 9.00, Simpozionul „Gorjul – vatră de istorie românească”, ediția a XXVIII-a, dedicat acestei aniversări.

Program Simpozion:

jr. Alexandru Bratu – Arhivele Gorjului la 140 de ani,

Dan Neguleasa  Arhivele, certificat al identităţii naţionale

prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Dorina Nichifor – Surse documentare de arhivă în istoriografia Gorjului (Studiu de caz)

Ion Hobeanu – Activitatea de arhivă la creatori în perioada regulamentară, ilustrată de documentele păstrate la SJAN Gorj

prof. dr. Marcela Mrejeru – File din istoria Arhivei Naționale Gorj – Protoieria județului

Daniel Cismașu – Familia și activitatea primarului Constantin Stanciovici

prof. dr. Dumitru Cauc – Pagini din istoria școlii gorjene reflectată în documente de arhivă

Cristina Vasiloiu – Primăria orașului Târgu-Jiu – Prezentare de fond

prof. Teodor Mergea – Utilizarea documentelor de arhivă în realizarea monografiei comunei Ciuperceni, județul Gorj

prof. dr. Mihaela Niculescu-Ioniță – Evoluţia vieţii matrimoniale în Târgu-Jiu în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX

Cristian Grecoiu – Târgu-Jiul în vremea primarului Vasile Lascăr (1879-1883)

prof. dr. Gheorghe Gorun, dr. Hadrian Gorun  Memorie versus document

prof. dr. Cornoiu Elena – 80 de ani de Bibliotecă Publică în Târgu-Jiu

dr. Pătraşcu Dumitru-Valentin – Charles Laugier (1875-1930). Medic primar al judeţului Gorj

prof. Andrei Popete-Pătrașcu – Documente inedite din arhivele gorjene cu privire la activitatea Școlii de ceramică de la Târgu-Jiu (1900-1925)

dr. Victor-Albinel Firescu – Aspecte politice şi administrative în Oltenia din perioada dictaturii regale

prof. Cornel Șomâcu – Evoluția municipiului Târgu-Jiu reflectată în presa gorjeană din perioada comunistă

prof. Filimon Văduva – Așezări de pe Valea Câlnicului, la începutul epocii moderne

Informare cu privire la activitatea Filialei Gorj a S.Ș.I.R. – prof. dr. Gheorghe Nichifor, președinte filiala Gorj a Societății de Științe Istorice din România

Anul 2015

Simpozionul ”Gorjul-vatră de istorie românească” ediția a XXX-a

Ediția a XXX-a a Simpozionului de Istorie ”Gorjul-vatră de istorie românească” s-a desfășurat miercuri, 27 mai 2015, la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”. În prezența profesorilor de istorie din județ, filiala județeană a Societății de Științe Istorice și-a reorganizat structura de conducere prin cooptarea unor specialiști din cadrul ISJ Gorj-prof. Grigore Alexandrescu și Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale-Cristina Vasiloiu.

Simpozionul ”Gorjul-vatră de istorie românească” se organizează de trei decenii la Târgu-Jiu.
Simpozionul ”Gorjul-vatră de istorie românească” se organizează de trei decenii la Târgu-Jiu.

Manifestare anuală a profesorilor și iubitorilor de istorie, Simpozionul ”Gorjul-vatră de istorie românească” a fost organizat și în acest an de SSIR Gorj, ISJ Gorj, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” și Asociația ȘCOALA GORJEANĂ.

Programul manifestărilor

Potrivit profesorului Cornel Șomâcu, secretarul general al filialei locale a SSIR, programul manifestărilor a avut trei părți:în prima parte s-a prezentat un raport de activitate al SSIR Gorj pe anul 2014 de către președintele filialei, prof. dr. Gheorghe Nichifor și s-au lansat o serie de cărți și reviste; a doua parte a constituit-o lucrările Simpozionului de Istorie ”Gorjul-vatră de istorie românească” iar cea de-a treia a constituit-o o dezbatere cu tema: ”Statutul disciplinei istorie în învățământul preuniversitar”(moderator: prof. dr. Dorina Nichifor).

Comunicările Simpozionului

În cadrul Simpozionului ”1945. 70 de ani de la încheierea ultimei conflagrații mondiale” s-au prezentat următoarele comunicări
– Al doilea război mondial: statistici, mărturii, destine – aplicație foto-documentară (prof. Andrei Popete-Pătrașcu)
– Războiul din răsărit și influența sa asupra raporturilor dintre putere și opoziție (prof. Vasile Udroiu)
– Biserica din Gorj în timpul celui de-al doilea război mondial (prof. dr. Marcela Mrejeru)
– Alexandru Stoichițescu – pagini inedite ale unui jurnal de front (prof. dr. Gheorghe Nichifor)
– Gheorghe Negreanu – mărturii documentare inedite de pe frontul de Est (dr. Valentin Pătrașcu)
– Locuitorii din fostele comune Bălești, Bălăcești, Ceauru și Cornești în anii celui de-al doilea război mondial (prof. Cornel Șomîcu)
– 23 august 1944. Premisele politico-militare ale unui act ce a schimbat istoria României(col. (r.) dr. ing. Walter Loga)

Anul 2017

În organizarea  Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj,  s-a  desfășurat la Târgu-Jiu în data de 31 mai 2017,  Simpozionul Județean „Gorjul – vatră de istorie românească”, ediția a XXXII-a, cu tema: „Centenar. Ecaterina Teodoroiu – eroina poporului român”.Pe lângă partenerii tradiționali-Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale-ediția din acest an a beneficiat de o premieră, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj este un istoric-prof. dr. Gheorghe Nichifor iar viceprimarul orașului Târgu-Jiu este un iubitor de istorie, jr. Adrian Tudor.

Evenimentul a reunit  participarea  unor istorici, cercetători, arhiviști, muzeografi și publiciști gorjeni, care de-a lungul timpului, prin contribuția lor, au păstrat vie în memoria posterității personalitatea, faptele de arme și sacrificiul eroinei Ecaterina Teodoroiu. Simpozionul din acest an a fost  organizat de Societatea de Științe Istorice-filiala Gorj în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și Asociația „Școala Gorjeană”, fiind găzduit de către Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu.

Prima parte a reuniunii a fost consacrată, un obicei în ultimii ani, prezentării raportului de activitate al Filialei Gorj a Societății de Științe Istorice din România(2016-2017) dar și unei lansări de carte ”Contribuții la o posibilă bibliografie istorică a Gojului”,  autor Gheorghe Nichifor. Lucrarea reunește în dimensiunile sale impresionante aproape tot ce înseamnă contribuție istoriografică gorjeană de până acum, o carte care nu ar trebui să lipsească din nici o bibliotecă publică dar și din colecțiiile iubitorilor de istorie.

O intervenție interesantă s-a dovedit cea a viceprimarului Municipiului Târgu-Jiu, Adrian Tudor. Pledoaria sa pentru păstrarea memoriei eroilor, eforturile pe care le face Municipalitatea pentru valorificarea istoriei locale și cunoașterii marilor personalități ale Gorjului-un exemplu fiind chiar Ecaterina Teodoroiu-ne face să sperăm că din acest punct de vedere vom avea doar de câștigat ca urbe și memorie colectivă. După anul Constantin Brâncuși, cel Ecaterina Teodoroiu și Centenarul Unirii în 2018, vor urma desigur și manifestări de amploare dedicate altor personalități cum ar fi Gheorghe Magheru(2019) și Tudor Vladimirescu(2021).

Cu siguranță, partea cea mai consistentă a reuniunii a fost dedicată personalității de excepție a eroinei Ecaterina Teodoroiu. Comunicările acestei părți au fost următoarele: ”Momente de grație din istoria națională – Războiul de Întregire Națională” (prof. Cornel Șomîcu); ”Ecaterina Teodoroiu – eroina neamului românesc” (dr. Ion Mocioi); ”Obiecte personale ale Ecaterinei Teodoroiu aflate în colecțiile Muzeului Județean „Alexandru Ștefulescu” (dr. Valentin Pătrașcu); ”Ecaterina Teodoroiu în arhivele gorjene” (arhivist Cristina Paula Vasiloiu). Participanții numeroși-profesori de istorie și elevi-au putut să urmărească principalele momente ale Războiului de întregire Națională și nașterea mitului Ecaterina Teodoroiu(C. Șomîcu), o prezentare consistentă și documentată despre Ecaterina Teodoroiu a profesorului Ion Mocioi, autorul singurei monografii de luat în seamă despre ”eroina de la Jiu” și, bineînțeles, ce se păstrează în arhive și colecțiile muzeale locale despre Cătălina, cum a intrat în istorie, comunicări datorate Cristinei Paula Vasiloiu(SJAN Gorj) și Valentin Pătrașcu(Muzeul Județean).

Participanții au putut să aprofundeze subiectul Ecaterina Teodoroiu prin prezentarea filmului ”Cătălina Teodoroiu, eroina poporului român”, creație a publicistului Dorin Brozbă, proiect derulat în colaborare cu Primăria Târgu-Jiu. Ca de fiecare dată în ultimii ani, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” și-a trimis reprezentanții la această manifestare, fiind de reținut ca în fiecare școală din Gorj să existe un spațiu destinat memoriei eroilor locali și județeni, această structură organizațională oferindu-și sprijinul în acest sens.

Anul 2019


Miercuri, 15 mai 2019, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” a fost gazda celei de-a XXXIV-a ediție a Simpozionului județean „Gorjul, vatră de istorie românească”, dedicată „Centenarului Dincă Schileru – 100 de ani de posteritate”. Organizatorii acestei ediții a simpozionului au fost Consiliul Județean Gorj, Societatea de Științe Istorice din România – Filiala Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu. Printre invitații prezenți la simpozion s-a numărat și un grup de la Filiala Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor format din: ing. Dan Toropu, prof. dr. Elena Cornoiu, prof. Dorel Șorop, ing. Liviu Dănescu, prof. dr. Valentin Dumitru Pătrașcu, ing. Vasile Ionescu, dir. Viorica Ionescu, Adrian Marius Becherete și lt. col. (r.) Gheorghe Bușe. Au mai fost prezenți: Paula-Cristina VASILOIU, Șef serviciu la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Gorj, prof. dr. Victor Albinel Firescu – șef secție de Artă și Etnografie la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, o parte din membrii Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj și un grup de elevi de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Tg. Jiu.  

Anul 2021

Cea de-a XXXV-a ediție a Simpozionului Național de Istorie ”Gorjul-vatră de istorie românească”, găzduită de Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”, a propus iubitorilor de istorie un program de gală unde s-au regăsit următoarele contribuții istoriografice:

 1. Prof.dr. Gheorghe Nichifor-vicepreședinte Consiliul Județean Gorj-Cuvânt de bun venit la Simpozionul  GORJUL-VATRĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ”
 2. Prof. univ. dr. Vladimir Osiac-Universitatea din Craiova-” Participarea pandurilor la războaiele ruso-turce din  1806-1812 și 1828-1829”
 3. Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea-Universitatea din Craiova-”Amintirea lui Tudor Vladimirescu la sfârșitul secolului al XIX-lea în două însemnări inedite”
 4. Prof. univ.dr.   Cezar Avram, Prof. univ.dr. Sevastian Cercel– Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova-”Tudor Vladimirescu între legendă și adevăr ”
 5. Dr. habil. Dumitru Cătălin Rogojanu- Universitatea de Medicină Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu-Mureș:  ”De ce este necesar un muzeu național Tudor Vladimirescu în Gorj?”
 6. Prof. dr. Gheorghe Gorun, Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu-Boierii „patrioți” și contestarea înțelegerii din 15 ianuarie 1821
 7. Dr. Dumitru Antonie Chelcea, Dr. Ionuț Săraru-Muzeul Memorial ”Nicolae Bălcescu” Vâlcea-”Medalistica, faleristica și numismatica dedicată lui Tudor Vladimirescu”
 8. Prof.dr. Dumitru Cauc-Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj- Considerațiuni asupra spiritului politic al lui Tudor Vladimirescu”
 9. Drd. Adrian Tudor-Drăghici-Universitatea din Craiova-”Sabia Revoluției”
 10. Prof.drd. Ion Hobeanu-Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale- ”Cinstirea memoriei lui Tudor Vladimirescu în secolul al XIX-lea reflectată în documentele păstrate în arhivele gorjene”
 11.  Prof. dr. Marcela Mrejeru-Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj- ”Gorjul înainte și după Tudor Vladimirescu”
 12. Prof. Nicolae Negrea, inspector de specialitate (istorie) în cadrul Inspectoratul Județean Școlar Gorj; ”Relațiile lui Tudor Vladimirescu cu Eteria”
 13. Prof. drd. Angelica Necșulea, inspector, Inspectoratul Județean Școlar Gorj; Dr. Theodor Smeu-”Legăturile lui Tudor Vladimirescu cu biserica”
 14.  Dr. Enache Tușa– Constanța: ”Programul social al Revoluției lui Tudor Vladimirescu”
 15.  Dr. Adrian Deheleanu– Timișoara, ”Intrarea în București a lui Tudor Vladimirescu(21 martie 1821)”
 16.  Dr. Dana Nicula și Dr. Sabin Popovici– Caracal: ” Iancu Jianu – Boierul haiduc din Romanați și Tudor Vladimirescu”
 17.  Dr. Iustin Dejeanu– Golești:” Tudor Vladimirescu și armata sa la Golești”
 18.  Dr. Claudiu Turcitu-București:”  Slugerul Tudor – mărturii documentare din Arhivele Naționale”
 19. Dr. Dorin Boteanu– Băile Herculane: ”Tudor Vladimirescu și preotul Stoica din Mehadia”
 20. Dr. Iulian Toader și Dr. Lulă Nicolae Constantin– Craiova:” Aspecte militare ale Revoluției conduse de Turdor Vladimirescu”
 21.  Dr. Costin Scurtu-Constanța: ” Tudor Vladimirescu și românii în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea”
 22. Dr. Valentin Dumitru Pătrașcu-Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”-”Theodor(Tudor) Vladimirescu și fratele său, Pavel(Papa) Vladimirescu în colecția de documente a Muzeului Gorjului”
 23. Prof.dr. Albinel Firescu-Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj:  Mișcarea revoluționară de la 1821 și „chestiunea orientală”
 24. Prof. Claudiu Mărăcine –Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Tg-Jiu: ”Tudor Vladimirescu în izvoarele narative ale martorilor oculari”
 25. Prof. drd. Cornel Șomîcu – vicepreședinte Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj;  ”Etapele redeșteptării naționale românești   la început de secol XIX”