Despre SSIR


SSIR se constituie ca forum intelectual, spaţiu de reflecţie şi dezbatere profesională privind cercetarea științifică și transferul de cunoaștere în domeniul istoriei. SSIR susţine promovarea standardelor profesionale de cercetare și transfer de cunoaștere, compatibile cu cele ale istoriografiei occidentale, cu principiile solidarităţii corporative, cerințele de consacrare a excelenţei profesionale, promovarea culturii etico-profesionale şi liberale în mediul istoricilor români. SSIR se implică, la nivel societal, prin , cercetări, proiecte și evenimente liberale, deschise, competitive şi dialogale, în acord cu valorile contemporane.