SSIR – GORJ

 • UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA MARCATĂ PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI

  Elevii și cadrele didactice de pe ambele maluri ale Prutului au marcat cei 105 ani scurși de la Unirea Basarabiei cu România!

  Gorjul a fost reprezentat de următoarele unități școlare, elevi și cadre didactice, sub coordonarea doamnei inspector Angelica Necșulea:

  -Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești-prof. Cornel Șomîcu

  -Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Bumbești-Jiu-prof. Dănuț Lupulescu

  -Liceul Teoretic Novaci-prof. Alina Țicu

  -prof. Narcisa HOHOI

  -Școala Gimnazială Nr. 1 Motru-prof. Jana Daniela Raț

  -Scoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu Tg-,Jiu-prof. Lacramioara Badea

  -Scoala Gimnazială Lelesti-prof. Maria Cilibiu

 • Proiectul ”Moștenirea Magherilor”, ediția a X-A, 19-20 MAI 2023

  CONCURSUL  ȘI SIMPOZIONUL  DE ISTORIE

  ”Moștenirea Magherilor” TÂRGU-JIU, MARTIE-IUNIE  2023

  1. PREZENTARE GENERALĂ 

        Proiectul educativ ”Moștenirea Magherilor” se află la ediția a X-a,și capătă din acest an haine noi și două zile de desfășurare:

  -Simpozion pentru elevi V-XII

  -Conferință științifică a studenților și profesorilor de istorie

  -Concurs de istorie pentru elevi V-VIII și IX-XII

         Toate  activități au drept scop promovarea ideilor de competiţie şi performanţă în studiul istoriei, stimulând  interesul tinerilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru trecutul istoric.

          Concursul este organizat de Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru, Bălești, Gorj în colaborare cu Societatea de Științe Istorice-filiala Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj,   Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, Asociația ȘCOALA GORJEANĂ, Fundația Cultural-Științifică ”General Gheorghe Magheru”, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj.

  • ECHIPAJELE ÎNSCRISE ÎN CONCURS

  Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII și IX-XII. Fiecare școală participă cu un echipaj constituit din 3 elevi ai aceluiaşi an de studiu sau din ani de studiu diferiți direct la Concursul de Istorie. Pentru Simpozion participarea este individuală.

  • PROBE

  Simpozionul destinat elevilor  de clasele V-VIII și  IX-XII  are două modalități de înscriere:

  -on-line

  -prin poștă

  Referatul va avea 3-5  pagini cu aparat critic, bibliografie şi anexe și va cuprinde obligatoriu numele profesorului coordonator. Lucrarea este individuală. O școală nu poate participa cu mai mult de 10 elevi la secțiunea Simpozion. Lucrările sunt trimise în perioada 1 APRILIE-17 MAI 2023 la adresa: ssirgj2022@gmail.com. Relații la telefon 0748828211. Gazdă : Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu.

  Conferință adresată studenților și cadrelor didactice două modalități de înscriere:

  -on-line

  -prin poștă

  Comunicările  vor fi trimise în perioada 1 aprilie-12 mai 2023 la adresa: ssirgj2022@gmail.com. Relații la telefon 0748828211. Gazdă : Universitatea ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu.

  Concursul este pe două secțiuni  V-VIII și IX-XII, cuprinde 2 probe:

  1.  Întocmirea unei lucrări din tematica propusă de maximum 10  pagini cu aparat critic, bibliografie şi anexe,  prezentată de fiecare echipaj înscris în concurs (prezentare în Power Point ).
  2.  Test  20 de întrebări grilă (itemi obiectivi şi semiobiectivi) formulate din bibliografia recomandată. Nerespectarea acestor cerinţe duce la descalificare.
  • DESFĂŞURAREA  CONCURSULUI

  Concursul  se desfăşoară la Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” în mai 2023.  În prealabil, școlile care doresc să participe la concurs se vor înscrie la adresa  de e-mail ssirgj2022@gmail.com

  • EVALUAREA ECHIPAJELOR

  Evaluarea echipajelor se va realiza după baremele alcătuite de comisia de evaluare formată la începutul Proiectului educațional din care vor face parte:

  -inspector școlar general/ adjunct-PREȘEDINTE

  -președinte filială SSIR-VICEPREȘEDINTE

  -inspector specialitate ISJ Gorj-VICEPREȘEDINTE

  -director CTGGM -MEMBRU

  -inspector activități extrașcolare-MEMBRU

  -reprezentant sponsori-MEMBRU

  -reprezentant SJAN Gorj-MEMBRU

  -reprezentant MJ ”Alexandru Ștefulescu”-MEMBRU

  .

  • PREMII ACORDATE

  Se acordă

  – 3 premii şi 3 menţiuni la Simpozion și  Conferință –diplome

  – 3 premii și 3 mențiuni la Concurs-diplome și cărți

  • DISPOZIŢII FINALE

  Listele nominale cu elevii din componenţa echipajelor desemnate de fiecare școală şi numele profesorilor coordonatori  vor fi transmise SSIR GORJ, la adresa de e-mail ssirgj2022@gmail.com.

  • TEMATICĂ: ”Personalități  ale generației pașoptiste și contribuția lor la crearea   României Moderne”
  •  BIBLIOGRAFIE CONCURS:
  • O SCURTĂ ISTORIE A ROMÂNILOR POVESTITĂ CELOR TINERI, Neagu Djuvara, seria Istorie, Humanitas, 1999
  • CIVILIZAȚIA ROMÂNĂ MODERNĂ, Sorin Cristescu, Editura Fundației România de Mâine, București, 2010
  • ZESTREA MAGHERILOR, Cornel Șomâcu, Dumitru Bunoiu, Editura Centrului Județean de Creație Gorj,Târgu-Jiu, 2007
  • MOȘTENIREA MAGHERILOR, Cornel Șomîcu, Editura ȘCOALA GORJEANĂ, Târgu-Jiu, 2014

  PE URMELE MAGHERILOR,Paul Cernovodeanu, Marian Ștefan, Editura SPORT-TURISM,București, 1983        

 • Concursul Național ”Patrimoniul cultural, istoric și natural – zestrea comunităților locale” în 2023

   Patrimoniul cultural, istoric și natural – zestrea comunităților locale este un concurs național de cercetare istorică și de promovare a patrimoniului local. Pentru că implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a mass-mediei și, pe alocuri, a autorităților locale, pe parcursul celor două ediții anterioare, a condus în unele comunități la un interes pentru educația propatrimoniu, aceste demersuri vor continua.

  Această ediție este dedicată patrimoniului imaterial și presupune realizarea unui portofoliul istoric ce va fi trimis on-line, pe secțiunile pentru care se va opta. Până la finalul acestei ediții se va  finaliza crearea arhivei de resurse educaționale deschise (RED) pe toate cele trei tipuri de patrimoniu, iar cadrele didactice implicate în acest demers științific vor primi adeverințe pe măsură ce arhiva va putea fi accesată.

  Anul acesta va fi introdus PREMIUL DE FIDELITATE, care va fi acordat cadrelor didactice participante la toate cele trei ediții, indiferent dacă s-au numărat sau nu printre premianți. Premiul constă în publicarea unui articol în revista de Studii și articole de istorie (SAI) a Societății de Științe Istorice din România, în care profesorul coordonator va împărtăși impresii din experiența sa și a elevilor săi, trăită pe parcursul celor trei ediții ale concursului. Totodată, în numărul XCI/2024 al revistei SAI, se va  publica numele tuturor participanților, elevi și cadre didactice, și titlurile lucrărilor documentate. Ca și până acum, rezultatele concursului vor fi popularizate pe pagina web/facebook a S.Ș.I.R.

   Ediția din anul acesta se va desfășura pe patru secțiuni: I. Obiceiuri de primăvară (Sărbători, credințe, practici); II. Jocurile de copii și tineret; III. Meșteșuguri artistice – Prelucrarea artistică a lemnului; IV. Afiș tematic.  Scopul acestui proiect îl constituie implicarea profesorilor de istorie, a elevilor și studenților în responsabilizarea autorităților locale privind intensificarea acțiunilor pentru conservarea, promovarea și educația pentru valorile culturale și istorice locale, a celor clasate sau neclasate, constituirea unei arhive digitale a bunurilor de patrimoniu sau cu valoare de patrimoniu din comunitatea respectivă și a unei hărți de turism cultural.

  Competiția se adresează : I. Elevilor din învățământul gimnazial, clasele VI-VIII; II. Elevilor  din învățământul liceal, clasele IX-XII/XIII (f.r.); III. Cadre didactice din învățământul preuniversitar, membri cotizanți ai S.Ș.I.R.; IV. Studenți (licență, masterat, doctorat, cu sau fără cadru didactic coordonator) la facultățile de istorie și/sau diferite specializări privind patrimoniul cultural.

  Durata proiectului este 16 februarie – 15 octombrie 2023. Coordonatorii proiectului sunt:  Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președinte de onoare al S.Ș.I.R. Prof. univ. dr. Carol Căpiță, președinte al Societății de Științe Istorice din România Conf. univ. dr. Florentina Nițu, decan al Facultății de Istorie, Universitatea București Conf. univ. dr. Andrei Florin Sora, prim-vicepreședinte al S.Ș.I.R. Prof. dr. Dorin Stănescu, vicepreședinte al S.Ș.I.R., coordonator al Departamentului de Programe și Proiecte al S.Ș.I.R. Prof. gr. I Elena Ichim, președintele Filialei Teleorman a S.Ș.I.R. .

  REGULAMENTUL ȘI CALENDARUL CONCURSULUI

  A. 16 – 22 februarie 2023: Promovarea proiectului

  S.Ș.I.R. și instituțiile partenere vor promova Concursul Național „Patrimoniul  cultural, istoric și natural – Zestrea comunităților locale”, ediția a III-a, în întreaga țară,  acoperind cât mai multe medii de comunicare.

  Concursul va fi promovat și de către filialele S.Ș.I.R. prin postarea ghidului și afișului

  unic al concursului pe paginile web/facebook, prin popularizarea în mass-media și organizarea

  unor întâlniri on-line cu membrii filialei.

  B. 23 februarie – 10 aprilie 2023: Înscrierea participanților

  Concursul național se desfășoară pe cele patru categorii de participare precizate în  grupul țintă. Înscrierea este validată dacă sunt respectate condițiile menționate.

  Pentru elevii din învățământul gimnazial, clasele VI-VIII, și elevii din  învățământul liceal, clasele IX-XII/XIII, condițiile de înscriere sunt aceleași.

  Se înscriu în concurs echipe formate din câte 2 elevi. Elevii pot fi din aceeași clasă sau  din clase diferite. Echipa este coordonată de unul-două cadre didactice. Cadrul didactic  coordonator poate înscrie în concurs maximum 3 echipe, pentru fiecare secțiune de concurs la  care dorește să participe. Dacă predă la școli diferite sau la școală coordonatoare și structură,  cadrul didactic poate înscrie maximum 3 echipe pentru fiecare secțiune de la fiecare școală unde  activează. Pentru secțiunea 1, fiecare echipă va documenta o singură sărbătoare a primăverii, laică sau religioasă.

  Cadrul didactic coordonator va transmite electronic, într-un singur fișier în format pdf, Fișa de înscriere (anexa 6.1) și Acordul de parteneriat (anexa 6.2.) completate, semnate și  ștampilate, la adresa de email concursssir@gmail.com, în termenul prevăzut pentru înscriere,  precizând numele și prenumele cadrului didactic, localitatea, județul, nivelul de învățământ,  numărul echipei, după modelul: Alexandru Alexandru-Predeal-Brașov-Gimnaziu-1, respective  Alexandru Alexandru-Predeal-Brașov-Liceu-1.

  Cadre didactice din învățământul preuniversitar

  Se poate participa individual sau în echipă de câte doi membri (cadrele didactice care se  înscriu în concurs trebuie să fie membri cotizanți ai S.Ș.I.R.). Un cadru didactic poate participa atât la această categorie, cât și în calitate de cadru didactic coordonator al  echipei/echipelor de elevi, însă tema aleasă trebuie să fie diferită. Pentru secțiunea 1, fiecare  cadru didactic/echipă va documenta o singură sărbătoare a primăverii, laică sau religioasă.

  Se vor transmite electronic, într-un singur format pdf, Fișa de înscriere (anexa 6.1) și Acordul de parteneriat (anexa 6.2.) completate, semnate și ștampilate, la adresa de email  concursssir@gmail.com. Este suficient un singur acord de parteneriat, dacă respectivul cadru  didactic participă și la o altă secțiune de concurs și în consecință a trimis deja unul. Fișierul va  fi salvat cu numele și prenumele cadrului didactic/cadrelor didactice, localitatea, județul, după  modelul: Alexandru Alexandru-Predeal-Brașov-CD.

  Studenți (licență, master, doctorat), cu sau fără cadru didactic coordonator

  Pentru această categorie, trebuie ca participanții să se constituie într-o echipă. Ea poate  fi coordonată sau nu de un cadru didactic și este formată, obligatoriu, din 2 studenți. O echipă  poate participa la una sau mai multe secțiuni.

  Cadrul didactic coordonator/echipa va transmite electronic, într-un singur format pdf,  Fișa de înscriere (anexa 6.1) și Acordul de parteneriat (anexa 6.2.) completate, semnate și  ștampilate, la adresa de email concursssir@gmail.com. Este suficient un singur acord de  parteneriat, indiferent de numărul de secțiuni la care echipa dorește să se înscrie. Fișierul se salvează cu numele și prenumele cadrului didactic coordonator/studenților, localitatea, județul, nivelul de învățământ (universitar), numărul echipei, după modelul: Alexandru Alexandru-Predeal-Brașov-Universitar 1.

  C. 17 aprilie 2023: Publicarea de către S.Ș.I.R. a listei cu participanții înscriși la proiect

  S.Ș.I.R. va publica lista cu participanții la proiect a căror înscriere a fost validată odată  cu documentele trimise, cu condiția respectării cerințelor. Lista va fi disponibilă pe site-ul  oficial https://ssir.ro și pe pagina de facebook a S.Ș.I.R.

  D. 11 aprilie-11 iunie 2023: Realizarea portofoliului

  Cuprinde două etape:

  Etapa I: 11 aprilie-21 mai: Identificarea elementelor de patrimoniu imaterial și realizarea  lucrării

  Lista elementelor culturale imateriale este foarte vastă. Se poate opta pentru  documentarea oricărei valori culturale imateriale din județul în care dumneavoastră locuiți sau  în care vă desfășurați activitatea.

  Pentru redactarea lucrării, pot fi consultate și:

  • Ghidul meu de patrimoniu, disponibil online la adresa http://www.patrimoniu-viitor.ro

  • Ghidul „ABC-ul patrimoniului”, https://patrimoniu100.ro/abc-ul-patrimoniului

  Pentru etapa județeană, care constă în diseminarea proiectului la întâlnirea comună dintre participanții înscriși, reprezentanții instituțiilor locale și colaboratori, fiecare filială a  S.Ș.I.R. va încheia un acord de parteneriat cu colaboratorii implicați în acest concurs – muzee, direcții județene pentru cultură, centre pentru promovarea culturii tradiționale, biblioteci, arhive

  județene, alte instituții interesate în protejarea și valorizarea patrimoniului local (anexa 6.3.)  Acest acord se va anexa la protofoliul final.

  Etapa a II-a: 22 mai-11 iunie – Diseminarea portofoliului în cadrul întâlnirii cu autoritățile

  locale și reprezentanții instituțiilor cu atribuții în problematica patrimoniului (DirecțieJudețene pentru Cultură, Muzeului Județean/Orășenesc, Arhivelor Naționale etc)

               Pentru că scopul concursului îl constituie responsabilizarea autorităţilor publice localeși membrilor comunității cu privire la conservarea, promovarea și educația pentru zestrea patrimonială culturală locală, portofoliul final va fi prezentat în cadrul acestei întâlniri comune.

  Prezentările multimedia care vor fi realizate în cadrul secțiunilor concursului pot constitui, prin grija autorităților locale, expoziții tematice permanente sau temporare organizate chiar în  interiorul primăriilor, sau expoziții itinerante care pot avea ca spații de expunere muzeele,  centrele de conservare și promovare a culturii tradiționale, bibliotecile, unitățile de învățământ  sau orice altă instituție interesată de valorizarea patrimoniului cultural local sau pot fi parte în cadrul unor activități culturale. Întâlnirea va avea loc fie în cadrul deschis față-în-față, fie în format on-line, link-ul de întâlnire fiind trimis de președintele filialei S.Ș.I.R.. Prezența președintelui filialei S.Ș.I.R. la  aceste întâlniri sau a persoanei desemnate de acesta, va fi obligatorie. Această întâlnire va fi  solicitată de participanți în scrisoarea de intenție pe care o vor trimite autorităților locale și care   va fi anexată la portofoliul de concurs cu numărul de înregistrare primit și răspunsul autorității  locale, dacă există. Acolo unde vor fi înscrise mai multe unități de învățământ din același oraș, va fi trimisă o singură scrisoare de intenție de către președintele filialei, care va solicita o  întâlnire comună cu toate echipele înscrise în concurs. Echipa care se înscrie în concurs trebuie  să-l informeze pe președintele filialei S.Ș.I.R. de intențiile sale și tematica aleasă. În urma  întâlnirii cu partenerii locali și autoritățile locale, participanții își pot îmbogăți conținutul  lucrării cu recomandări sau impresii rezultate din această întâlnire, dacă le vor considera oportune. Întâlnirea se va finaliza cu realizarea a maximum 3-4 fotografii, care vor fi incluse în portofoliu, sau a unui articol publicat în presa locală prin care va fi promovată tematica  aleasă pentru concurs. Pentru întâlnirea comună și diseminarea la nivel național a  portofoliului de concurs, se va încheia un acord cu părintele elevului minor sau cu elevul major  privind respectarea precizărilor referitoare la GDPR și autenticitatea lucrării (Anexa 6.4.) Acest acord va fi anexat la portofoliul final.

  E) 12-18 iunie 2023 – Inscrierea portofoliului în concurs

               Pentru înscrierea în competiția națională, portofoliile vor fi trimise către S.Ș.I.R., pe  adresa de e-mail concursssir@gmail.com. Pe fișier vor fi trecute numele cadrului  didactic/cadrului didactic coordonator/studenților, localitatea, județul, numărul echipei, după  modelul menționat. Portofoliul va fi trimis într-un singur format pdf (text, fotografii, scrisoare  de intenție, articole de presă, acord parteneri locali, declarație-acord), în ordinea numerotării,nu fiecare pagină transformată separat în format pdf.

  F) 19 iunie-31 iulie 2023 – Evaluarea lucrărilor, anunțarea și premierea câștigătorilor

  Toți participanții vor primi diplome. Lucrările premiate vor fi incluse în baza de date a

  Societății de Științe Istorice din România, devenind astfel resurse educaționale deschise

  (RED), până la finalul ediției. Cadrele didactice vor primi adeverință pentru autori de Resurse

  Educaționale Deschise (RED). Nu se admit contestații în urma rezultatelor jurizării.

  G) 1 august – 15 septembrie 2023 – Redactarea, printarea, scanarea diplomelor

  H) 16 septembrie – 15 octombrie 2023 – Trimiterea diplomelor

  Mai multe detalii în Ghid! Ghidul concursului de patrimoniu – editia 3.pdf – Google Drive

  Documente necesare: Anexele concursului de patrimoniu – editia 3.pdf – Google Drive

 • Începe Olimpiada de Istorie pentru clasele V-VII

  Olimpiada de istorie constituie un concurs de excelență care se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012. Din acest an se desfășoară, în premieră pe țară,   Olimpiada micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII. Organizarea și desfășurarea Olimpiadei micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII, în anul școlar 2022-2023 se realizează după cum urmează: etapa locală/școală, în format fizic; etapele județeană și interjudețeană în format online/digital, organizatorii fiind Societatea de Științe Istorice din România și Facultatea de Istorie

  La Olimpiada micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII, pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ: cursuri de zi/frecvență redusă.  Participarea este opțională și individuală. Nu se percep taxe de participare. Probele Olimpiadei se desfășoară pe clase: a V-a, a VI-a, a VII-a. Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei din care fac parte. Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare și nici invers.La toate etapele olimpiadei se susține o singură probă, scrisă. Durata probei este de 90 de minute. Concursul se desfășoară în trei etape, respectiv: etapa pe școală/locală în format fizic, etapele județeană și interjudețeană, în format online.Desfășurarea etapei interjudețene se realizează în format online, pe o platformă electronică ce va funcționa special pentru această olimpiadă, asigurată de Societatea de Științe Istorice din România, filiala Teleorman.  Graficul de desfășurare și limitele de încadrare ale materiei pentru Olimpiadă sunt stabilite de către organizatori, președintele Comisiei Centrale a Olimpiadei fiind prof. univ. dr. Căpiță Carol, Președinte al Societății de Științe Istorice din România, și conf. univ. dr. Nițu Florentina, decan al Facultății de Istorie, Universitatea București.

  Domnul profesor Gheorghe Nichifor, președintele Societății de Științe Istorice-Filiala Gorj, ne-a declarat în exclusivitate pentru ”Vertical”: ”Avem trei etape ale acestei Olimpiade: locală, județeană și națională.   Perioada generală a desfășurării etapei pe școală(locală)  se comunică unităților de învățământ la începutul fiecărui an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de organizatori, încadrându-se în perioada 16-20 ianuarie 2023.La etapa județeană, data de desfășurare a etapei este unică și se comunică de către organizatori la începutul fiecărui an școlar, În 2023, fiind data de 25 februarie 2023. La etapa interjudețeană(națională), perioada de desfășurare este unică și se comunică de către organizatori la începutul fiecărui an școlar În 2023, fiind data de 22 aprilie 2023). ”

  Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012. Criteriile de calificare și cele de departajare pentru stabilirea elevilor cu drept de participare, în situația existenței a cel puțin doi elevi cu note generale egale, care s-au clasat pe locul I la etapa județeană, precum și numărul de locuri alocate etapei superioare sunt comunicate elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul olimpiadei, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea etapei curente.

  Criteriile de selecție (nota minimă, nr. de elevi calificați pentru etapa interjudețeană) sunt stabilite de filialele organizatoare ale Societății de Științe Istorice din România, reprezentate în Comisia de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor Olimpiadei.

   La etapa interjudețeană a olimpiadei participă toți elevii care au obținut 85 de puncte.

  În anul școlar 2022-2023, participarea la etapa școală/locală, în format fizic, a olimpiadei de istorie se face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, valabile pe întreg teritoriul României, cu și în prezența profesorului îndrumător de la clasă. Criteriile de participare a elevilor la această etapă sunt stabilite de către profesorul/profesorii de istorie din fiecare unitate școlară. Participarea la etapele județeană și interjudețeană a olimpiadei, în format online, se face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, valabile pe întreg teritoriul României, cu și în prezența profesorilor din Comisia de organizare, prin intermediul cărora se va accesa și platforma online a olimpiadei.

   Pentru fiecare etapă, subiectele și baremele de evaluare și de notare sunt elaborate de către Comisia de organizare care va posta pe site-ul olimpiadei un model de subiecte și baremul de evaluare. Subiectele vor conține imagini, suporturi grafice și cartografice și vor respecta următoarele criterii: să fie în concordanță cu programa olimpiadei, să asigure o cuprindere echilibrată a tematicii studiate, să permită tratarea subiectelor în timpul acordat probei (90 de minute), să asigure atingerea competențelor generale și specifice ale acutualelor programe de istorie la clasele V-VII.

  Subiectele vor fi transmise participanților, pe platforma olimpiadei, în format online/digital, fiind accesibile în dimineața zilei de concurs. Locul de desfășurare a olimpiadei este stabilit de către fiecare dintre filiale organizatoare. Punctajul minim pentru calificarea elevilor la etapa interjudețeană este de 85.

  Alte precizări din partea organizatorilor, pentru faza pe școală din  16-20 ianuarie 2023, termenul limită pentru înscrieri este vineri, 13.01.2023, ora 13,00. Fiecare profesor care are elevi în competiție va transmite pe mailul olimpiadei iorgaolimp5.7@gmail.com adresa sa de gmail / cea instituțională pentru a primi codul de acces classroom pentru fiecare clasă în parte, unde va găsi subiectele pentru faza pe școală, în ziua de duminică, 15.01.2023. Punctajul minim pentru calificarea la etapa județeană e de 80 de puncte. În caz de egalitate, nu se realizează o departajare suplimentară. După derularea acestei etape a concursului, fiecare profesor va încărca în clasa respectivă de pe classroom, separat pentru fiecare clasă, a V-a, a VI-a, a VII-a, în atașamentul numit Rezultate_faza școală, un tabel care să cuprindă: numele-prenumele elevilor calificați, punctajul obținut, clasa, școala, localitatea, județul, adresa personală de gmail a candidaților ( conform exemplului nume.prenume@gmail.com ), profesorul îndrumător, telefonul și e-mail-ul acestuia până luni, 23.01.2023, ora 19.

 • Cercul Profesorilor de Istorie Gimnaziu Tg-Jiu-7 decembrie 2022

 • Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei Micilor Istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII

  I. Cadrul Normativ

  a. Olimpiada de istorie constituie un concurs de excelență care se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012;

  b. Comisia de organizare a Olimpiadei micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII, este alcătuită din: prof. univ. dr. Carol Căpiță, președinte al Societății de Științe Istorice din România, conf. univ. dr. Florentina Nițu, decan al Facultății de Istorie a Universității din București, prof. Ana Preda Tudor, președinte al filialei Buzău a SȘIR, București, prof. Gabriel Stan membru al Consiliului Național al SSȘIR, prof. Elena Ichim președinte al SȘIR-filiala Teleorman, și prof. Cristina Ilincuța, președinte al Filialei SȘIR-Câmpina;

  c. Organizarea și desfășurarea Olimpiadei micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII, în anul școlar 2022-2023 se realizează după cum urmează: etapa locală/școală, în format fizic; etapele județeană și interjudețeană în format online/digital.

  II. Prezentare generală

  a. La Olimpiada micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII, pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ: cursuri de zi/frecvență redusă;

  b. Participarea este opțională și individuală. Nu se percep taxe de participare;

  c. Probele Olimpiadei se desfășoară pe clase: a V-a, a VI-a, a VII-a.

  d. Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei din care fac parte. Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare și nici invers.

  e. La toate etapele olimpiadei se susține o singură probă, scrisă. Durata probei este de 90 de minute.

  f. Concursul se desfășoară în trei etape, respectiv: etapa pe școală/locală în format fizic, etapele județeană și interjudețeană, în format online.

  g. Desfășurarea etapei interjudețene se realizează în format online, pe o platformă electronică ce va funcționa special pentru această olimpiadă, asigurată de Societatea de Științe Istorice din România, filiala Teleorman.

  h. Graficul de desfășurare și limitele de încadrare ale materiei pentru Olimpiadă sunt stabilite de către organizatori, președintele Comisiei Centrale a Olimpiadei fiind prof. univ. dr. Căpiță Carol, Președinte al Societății de Științe Istorice din România, și conf. univ. dr. Nițu Florentina, decan al Facultății de Istorie, Universitatea București.

  i. Pentru informații punctuale funcționează un site al concursului realizat de filialele organizatoare ale Societății de Științe Istorice din România.

  III. Etapele desfășurării olimpiadei

  a. Etapa pe școală/locală. Perioada generală a desfășurării etapei pe școală se comunică unităților de învățământ la începutul fiecărui an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de organizatori, încadrându-se în perioada 16-20 ianuarie 2023.

  b. Etapa județeană. Data de desfășurare a etapei este unică și se comunică de către organizatori la începutul fiecărui an școlar, În 2023, fiind data de 25 februarie 2023.

  c. Etapa interjudețeană. Perioada de desfășurare este unică și se comunică de către organizatori la începutul fiecărui an școlar În 2023, fiind data de 22 aprilie 2023).

  IV. Selecția elevilor.

  a. Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012. Criteriile de calificare și cele de departajare pentru stabilirea elevilor cu drept de participare, în situația existenței a cel puțin doi elevi cu note generale egale, care s-au clasat pe locul I la etapa județeană, precum și numărul de locuri alocate etapei superioare sunt comunicate elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul olimpiadei, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea etapei curente.

  b. Criteriile de selecție (nota minimă, nr. de elevi calificați pentru etapa interjudețeană) sunt stabilite de filialele organizatoare ale Societății de Științe Istorice din România, reprezentate în Comisia de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor Olimpiadei.

  c. La etapa interjudețeană a olimpiadei participă toți elevii care au obținut 85 de puncte.

  d. În anul școlar 2022-2023, participarea la etapa școală/locală, în format fizic, a olimpiadei de istorie se face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, valabile pe întreg teritoriul României, cu și în prezența profesorului îndrumător de la clasă. Criteriile de participare a elevilor la această etapă sunt stabilite de către profesorul/profesorii de istorie din fiecare unitate școlară. Participarea la etapele județeană și interjudețeană a olimpiadei, în format online, se face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, valabile pe întreg teritoriul României, cu și în prezența profesorilor din Comisia de organizare, prin intermediul cărora se va accesa și platforma online a olimpiadei.

  V. Structura și elaborarea subiectelor

  a. Pentru fiecare etapă, subiectele și baremele de evaluare și de notare sunt elaborate de către Comisia de organizare care va posta pe site-ul olimpiadei un model de subiecte și baremul de evaluare. Subiectele vor conține imagini, suporturi grafice și cartografice și vor respecta următoarele criterii: să fie în concordanță cu programa olimpiadei, să asigure o cuprindere echilibrată a tematicii studiate, să permită tratarea subiectelor în timpul acordat probei (90 de minute), să asigure atingerea competențelor generale și specifice ale acutualelor programe de istorie la clasele V-VII.

  b. Subiectele vor fi transmise participanților, pe platforma olimpiadei, în format online/digital, fiind accesibile în dimineața zilei de concurs. Locul de desfășurare a olimpiadei este stabilit de către fiecare dintre filiale organizatoare.

  c. Punctajul minim pentru calificarea elevilor la etapa interjudețeană este de 85.

  d. Modul de atribuire a premiilor la etapa județeană și interjudețeană se stabilește de către Comisia de organizare a olimpiadei.

  e. Participă la etapa interjudețeană elevii care au îndeplinit punctajul minim de calificare, până la minimum 8,50. În caz de egalitate nu se realizează o departajare. Etapa interjudețeană a olimpiadei se organizează într-o unitate de învățământ din fiecare județ, stabilită de către Comisia de Organizare; înregistrările integrale ale etapei interjudețeană de concurs vor fi arhivate de către Comisia de Organizare a Olimpiadei. La această etapă, fiecare concurent are acces la un computer, completează formularul de înscriere cu datele personale și ale unității școlare de unde provine și rezolvă proba scrisă online, pe platformă, într-un interval de 90 de minute. Accesul în sala de concurs nu estre permis pe perioada desfășurării acestuia decât personalului de specialitate IT și membrilor Comisiei de organizare.

  f. Subiectele și baremele de evaluare sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei de Organizare. Subiectele și Baremele de evaluare și de notare se vor afișa pe site-ul concursului după terminarea probei scrise. Clasamentul național va fi afișat pe site-ul Olimpiadei în maximum 10 zile de la finalizarea concursului.

  VI. Responsabilitățile partenerilor:

  a. Realizează platforma online și site-ul olimpiadei.

  b. Acordă diplomele și asigură resursele logistice pentru susținerea și desfășurarea olimpiadei.

  c. Pun la dispoziție resurse didactice (online/tipărite) în vederea pregătirii pentru olimpiadă.

  VII. Bibliografie

  a. Programa de concurs

  b. Manualele școlare în vigoare pentru anul școlar în curs, pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a.

  c. Atlase istorice (în format online).

  VIII. Premii

  La fiecare nivel de studiu, pentru etapa națională se acordă premii și diplome avizate de Societatea de Științe Istorice din România și de către Facultatea de Istorie a Universității din București. Pentru locurile I, II, III și mențiuni pentru maximum 15 % din numărul participanților.

 • Premiile Societății de Științe Istorice pe anul 2022

  Societatea de Științe Istorice din România a acordat premiile sale pentru anul 2022. Iată lista completă:

  Premiul „Aurelian Iordănescu”

  Sorin Bulboacă, Doru Sinaci (coord.)., Dicționarul istoric al localităților din Județul Arad, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2019-2021.

  Cătălin Pavel, Animalele care ne fac oameni. Blană, cozi și pene în arheologie, București, Editura Humanitas, 2021.

  Premiul „A. D. Xenopol”

  Constantin Ardeleanu, O croazieră de la Viena la Constantinopol. Călători, spații, imagini, 1830–1860, București, Editura Humanitas, 2021.

  Mircea Georgescu, Lucian Purcaru, Mihai Murărețu, Craiova de ieri 1927-1947, studiu introductiv Nicolae Mihai, 2 vol., Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2020-2021.

  Premiul „Constantin C. Giurescu”

  Ottmar Trașcă, Valentin Orga, Adrian Boda, József Benkö, Armata română pe Frontul de Est în imagini (1941-1944), Cluj-Napoca, Argonaut, 2021.

  Mihail C. Adafini, Orașului Panciu între cutremure tectonice și politice (1940-2020), Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2021.

  Premiul „Gheorghe Brătianu”

  Vladimir Crețulescu, Ethnicité aroumaine, nationalité roumaine: la construction discursive d’une identité nationale (1770-1878), Paris, L’Harmattan, 2021.

  Premiul „Nicolae Iorga”

  Radu Dipratu, Regulating Non-Muslim Communities in the Seventeenth-Century Ottoman Empire: Catholics and Capitulations, Routledge, 2021.

  Eduard Rusu, Muzica și puterea politică în Moldova și Țara Românească, secolele al XV-lea – al XVIII-lea, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2021.

  Diplome de excelență, pentru merite deosebite în promovarea Societății de Științe Istorice din România

  Oltea Rășcanu Gramaticu

 • Concursul ”Monumentele Gorjului vorbesc” a atras o participare numeroasă

  Organizat de Societatea de Științe Istorice din România, filiala Gorj și Inspectoratul Școlar Județean Gorj în colaborare cu Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și Asociația ”Școala Gorjeană”, Concursul ”Monumentele Gorjului vorbesc” a atras 20 de echipaje în competiție și o emulație care a depășit așteptările organizatorilor. Mulțumim Muzeului Județean ”Alexandru Ștefulescu”, Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj și Fundației Cultural Științifice ”Gheorghe Magheru” pentru sprijinul acordat!

  Trecutul acestor meleaguri a făcut ca Gorjul să fie  împânzit de monumente, mai vechi sau mai noi, dedicate unor evenimente semnificative din istoria națională și celor care s-au sacrificat pentru ele. Aproape că  nu este sat din județul Gorj, fără să mai amintim aici de comune sau orașe, unde să nu vedem cum generațiile următoare și-au cinstit eroii fie și prin ridicarea unui monument de cinstire. Doar că multe dintre aceste monumente sunt mai puțin cunoscute de tineri și uneori chiar de o parte din locuitorii acelor zone. De aici a plecat ideea unui proiect educational care să valorifice prin intermediul imaginii și cuvântului aceste crâmpeie de istorie.

  Marcela Mrejeru, inspectorul școlar general al județului Gorj, a publicat în urmă cu mai mulți ani  lucrarea ”Monumentele Gorjului-repere ale întregirii naționale”, o întreprindere nu doar temerară dar și extrem de necesară. Avem o bază de date care ne stă la îndemână în fiecare localitate și confruntați cu aceasta toată lumea va arăta atenția cuvenită monumentelor și trecutului eroic al neamului românesc. Proiectul educational a mers mai departe și așa s-au născut 20 de povești istorice, însoțite de supot filmat de elevi, o pledoarie pentru istorie și cinstirea faptelor înaintașilor.

  S-au calificat în faza finală a Concursului echipajele următoarelor școli:GIMNAZIU: Școala Gimnazială Albeni, Liceul Tehnologic Stoina, Școala Gimnazială Godinești, Școala Gimnazială  ”Antonie Mogoș” Bălești, Liceul Tehnologic Turceni, Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu, Școala Gimnazială Scoarța, Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu, Liceul Tehnologic Baia de Fier, Școala Gimnazială ”Bumbești Jiu, Școala Gimnazială Motru Nr. 1 și Școala Gimnazială Glogova. LICEU:Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Tg-Jiu, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”Tg-Jiu, Colegiul Tehnic  ”General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu, Liceu Tehnologic Mătăsari, Liceu Teoretic Novaci I, Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu, Liceu Teoretic Novaci 2 și Liceu Tehnologic Bustuchin.

  Juriul competiției a fost format din: Președinte: Prof. dr. Marcela Mrejeru; Președinte executiv: Prof. drd. Angelica Necșulea; Vicepreședinte: Prof. Grigore Alexandrescu; Membrii:  Prof. Nicolae Negrea,   Prof. Dănuț Lupulescu, Prof. Adriana Peptan,  Prof. Maria Cilibiu, Prof. Sorin Balcanu, Prof. dr. Marius Buzera,  Dr. Cristina Paula Vasiloiu,  Prof. dr. Albinel Firescu; Secretar: Prof. Dorel Șorop.

  S-au remarcat la acest concurs următoarele echipaje: Secțiunea LICEU: Liceul Teoretic Novaci I(profesor coordonator Alina Țicu), Liceul Teoretic Novaci II(profesor coordonator  Narcisa Hohoi), Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”(profesor coordonator  Mihaela Ioniță), Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”(profesor  coordonator Claudiu Mărăcine), Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”(profesor coordonator  Manuela Săvulescu), Liceul Tehnologic Mătăsari(profesor coordonator Claudiu Purdescu); GIMNAZIU: Școala Gimnazială Nr 1 Motru(prof. Jana Raț), Școala Gimnazială ”Antonie  Mogoș” Bălești(prof. Elena Fălcău), Școala Gimnazială Albeni(prof. Sorin Vasile Popescu), Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși”(prof. Liviu Groșanu), Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu”(prof. Vasile Udroiu), Școala Gimnazială Glogova( prof. Claudia Ionela Mitroi) ș.a.

 • Cercul Metodic al Profesorilor de Istorie-Liceu-Peștișani, 16 noiembrie 2022

 • Cercul Pedagogic al profesorilor de istorie de pe Valea Motrului și Valea Jiului

  PROGRAMUL ACTIVITĂȚIILOR

  Pregătirea activităților, stabilirea planului de desfășurare a evenimentelor cu ocazia Cercului Pedagogic al  profesorilor de istorie desfășurat la Școala Gimnazială Nr.1 Motru în data de 16 nov.2022, orele 10.00 – 13.00

  Responsabili:

  Insp. specialitate Prof. Necșulea Angelica

  Coordonator , Prof. Raț Jana Daniela,

  Membrii cercului

  1. Prezentare mape și referate tematice/dezbatere
  2. Referate cu tema:

  „ Arhitectura tradițională pe Valea Motrului: CULELE”

  Responsabili:

  Prof: Raț Jana Daniela, Pasăre Laura, Mitroi Claudia

  • Dezbatere cu tema: Istorie și memorie: „Profesorii de ieri”, omagiu colegilor noștri pensionari.

  Responsabil, Prof. Cuțui Constantin

  • Aplicație practică interdisciplinară:

  „Domeniul și cramele Bibescu, pe urmele Marthei și a lui Anton Bibescu”.

  Loc de desfășurare: Corcova – Crama veche

  Responsabili:

  Membrii cercului, cadre didactice participante

  3. Diseminarea activității pentru toți membrii cercului, on-line prin chestionar Google-forms