CONCURS JUDEȚEAN DE ISTORIE

II. Regulament de organizare şi participare

1.Pentru participarea la acest proiect NU SE PERCEPE TAXĂ;

 2.La acest proiect pot participa elevii claselor V-VII   şi  IX-XII   și   cadrele didactice;

3.Cadrele didactice care doresc să participe la acest proiect vor completa semna şi ştampila Acordul de parteneriat, Fișa de înscriere, videoclipul și prezentarea word.

4. Participarea la activităţile proiectului presupune respectarea regulamentelor şi a tematicii stabilite de organizatori;

5.Vor fi descalificate lucrările:

 – care nu respectă tema propusă şi obiectivele proiectului;

– lucrările copiate;

– în care se observă intervenţia adulţilor.

6. Diplomele obţinute la concursul  din cadrul proiectului vor fi înmânate la etapa județeană din 26 noiembrie 2022.

7.   Şcolile participante se vor înscrie la acest concurs   prin profesorul coordonator, pe adresa e-mail: ssirgj2022@gmail.com , completând  fișa  de înscriere, acordul de parteneriat și materialele concursului  în perioada 20 octombrie-20 noiembrie 2022.

8.   Lucrările vor fi trimise, pe adresa de e-mail: ssirgj2022@gmail.com.

 Condiţii de participare:

                    -Lucrările vor avea caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea şcolară, curriculară şi extracurriculară.

                    -2 elevi pe lucrare (pentru clasele V-VIII), pentru clasele IX-XII).

                    – un cadru didactic poate avea un singur echipaj în concurs indifferent de numărul de școli sau de cicluri la care predă.

9. Participare:

 1. Condiții de prezentare videoclip
 2. Videoclipurile trebuiesc să fie realizate doar în format MP4, cu o lungime de maxim 2 minute.

       II.             Condiţii de redactare

 – titlul corelat cu tema proiectului va fi scris cu majuscule în Times New Roman 14 Bold, centrat ;

 – echipajul  şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, centrat, Times New Roman 12 Bold;

 – la două rânduri mai jos se începe scrierea articolului;

 – redactarea articolului se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, Times New Roman12 cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), conţinând semnele diacritice, maxim  5000 de caractere pentru textul efectiv.

 – bibliografia se va consemna la sfârşit, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul lucrării, editura, anul;

                         Observaţii:

               Evaluarea lucrărilor va fi realiză de către reprezentanţi  ai  SSIR GORJ  şi ai partenerilor implicaţi. Toate articolele care respectă tematica stabilită de organizatori şi obiectivele proiectului vor fi publicate în revista SSIR GORJ-RHABON iar materialele video vor fi promovate pe un post national de televiziune.   Cele mai bune lucrări vor fi premiate, diplomele vor fi trimise prin e-mail. Toți elevii participanţi vor primi diplome de participare în format electronic, iar profesorii îndrumători diplome de participare şi revista proiectului. Rezultatele evaluării vor fi comunicate participanților în ziua de 26 noiembrie 2022.

                   Vor exista și premii în bani asigurate de organizatori.

III. Fișă de înscriere

Număr înregistrare:……………/…………………….

                                                           FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Data…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Denumirea unităţii de învăţământ……………………………………………………………………………………………. Adresa………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Director……………………………………………………………………………………………………………………………….. Coordonatorul de proiect din şcoala participantă………………………………………………………………………. Adresă de e-mail a coordonatorului de proiect…………………………………………………………………………..

Activitatea/activităţile la care doriţi să vă înscrieţi:

 1. Film prezentare 120 secunde

Nume și prenume elevi:……………………………………

                                         ……………………………………….

 Profesor îndrumător: ………………………………………………

Număr  telefon…………………………………………..

 Adresă de e-mail…………………………………………………………………….

 Titlul lucrării ………………………………………………

 1. Prezentare word  5000 de semne

Nume și prenume elevi:……………………………………

                                         ……………………………………….

 Profesor îndrumător: ………………………………………………

Număr  telefon…………………………………………..

 Adresă de e-mail…………………………………………………………………….

 Titlul lucrării ………………………………………………

Director,                                                                                             Prof. coordonator,

IV. Acord de parteneriat

Societatea de Științe Istorice, Filiala Gorj                             Şcoala ………………………………..

E-mail: ssirgj2022@gmail.com                                             Adresa……………………………………

Tel. 0748828211                                                                     Tel. …………………………………………………….

Nr. ……………… din ……………………                                         Nr. ……………… din ………………………………

Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

Adresă: Strada Victoriei, nr. 132-134,

Tel. 0253  227177

Nr. ……………… din ………………………………

ACORD DE PARTENERIAT

,,MONUMENTELE GORJULUI VORBESC”

Ediția I  în Calendarul Activităților Educative Județene Gorj

           Încheiat astăzi, ………………2022  între:

•   Societatea de Științe Istorice-Filiala Gorj, reprezentată de prof. dr. NICHIFOR GHEORGHE, în calitate de președinte  şi prof. ȘOMÎCU CORNEL în calitate de coordonator  al proiectului ,,MONUMENTELE GORJULUI VORBESC”, Tg-Jiu, ediția I, 2022-2023.

•     Inspectoratul Școlar Județean Gorj Gorj, reprezentat de prof. dr. MREJERU MARCELA, în calitate de inspector școlar general   şi prof. NECȘULEA ANGELICA în calitate de coordonator  al proiectului ,,MONUMENTELE GORJULUI VORBESC”, Tg-Jiu, ediția I, 2022-2023.

             și

•        Şcoala ……………………………….., reprezentată de prof………………………………, în calitate de director şi prof. ………………………………în calitate de coordonatori la nivelul unității școlare a elevilor participanți la proiect.

   Durata:  septembrie-decembrie 2022

   SSIR GORJ:

 • Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 • Să asigure spațiul necesar desfășurării concursului cu participare directă;
 • Să colecteze materialele de concurs;
 • Să respecte termenele de desfășurare a activităților proiectului;
 • Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 • Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;     
 • Să întocmească portofoliul final al proiectului.
 • Să mediatizeze rezultatele concursului pe site-ul și pe  facebook-ul  propriu și în presă.

      ISJ GORJ:

 • Să coordoneze activitățile proiectului cu personal adecvat;
 • Să asigure spațiul necesar desfășurării concursului cu participare directă;
 • Să colecteze materialele de concurs;
 • Să respecte termenele de desfășurare a activităților proiectului;
 • Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 • Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;     

   Şcoala participantă se obligă:

 • Să înscrie elevii în concurs;
 • Sa îndrume elevii în realizarea materialelor concursului;
 • Să expedieze lucrările și filmulețele pe adresa ssirgj2022@gmail.com;
 • Să distribuie elevilor participanţi  diplomele  obținute.    

Prezentul Acord se încheie în trei  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze  conform planului stabilit.

          SSIR GORJ                                                                     Şcoala Gimnazială ………………………………..

       Președinte,                                                                        Director,                                     

     Prof. dr. NICHIFOR GHEORGHE                                     Prof. …………..

                                                               Inspectoratul Școlar Județean Gorj,

                                                                Inspector general,

                                                               Prof. dr. MREJERU MARCELA

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s