Începe Olimpiada de Istorie pentru clasele V-VII

Olimpiada de istorie constituie un concurs de excelență care se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012. Din acest an se desfășoară, în premieră pe țară,   Olimpiada micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII. Organizarea și desfășurarea Olimpiadei micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII, în anul școlar 2022-2023 se realizează după cum urmează: etapa locală/școală, în format fizic; etapele județeană și interjudețeană în format online/digital, organizatorii fiind Societatea de Științe Istorice din România și Facultatea de Istorie

La Olimpiada micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII, pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ: cursuri de zi/frecvență redusă.  Participarea este opțională și individuală. Nu se percep taxe de participare. Probele Olimpiadei se desfășoară pe clase: a V-a, a VI-a, a VII-a. Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei din care fac parte. Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare și nici invers.La toate etapele olimpiadei se susține o singură probă, scrisă. Durata probei este de 90 de minute. Concursul se desfășoară în trei etape, respectiv: etapa pe școală/locală în format fizic, etapele județeană și interjudețeană, în format online.Desfășurarea etapei interjudețene se realizează în format online, pe o platformă electronică ce va funcționa special pentru această olimpiadă, asigurată de Societatea de Științe Istorice din România, filiala Teleorman.  Graficul de desfășurare și limitele de încadrare ale materiei pentru Olimpiadă sunt stabilite de către organizatori, președintele Comisiei Centrale a Olimpiadei fiind prof. univ. dr. Căpiță Carol, Președinte al Societății de Științe Istorice din România, și conf. univ. dr. Nițu Florentina, decan al Facultății de Istorie, Universitatea București.

Domnul profesor Gheorghe Nichifor, președintele Societății de Științe Istorice-Filiala Gorj, ne-a declarat în exclusivitate pentru ”Vertical”: ”Avem trei etape ale acestei Olimpiade: locală, județeană și națională.   Perioada generală a desfășurării etapei pe școală(locală)  se comunică unităților de învățământ la începutul fiecărui an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de organizatori, încadrându-se în perioada 16-20 ianuarie 2023.La etapa județeană, data de desfășurare a etapei este unică și se comunică de către organizatori la începutul fiecărui an școlar, În 2023, fiind data de 25 februarie 2023. La etapa interjudețeană(națională), perioada de desfășurare este unică și se comunică de către organizatori la începutul fiecărui an școlar În 2023, fiind data de 22 aprilie 2023). ”

Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012. Criteriile de calificare și cele de departajare pentru stabilirea elevilor cu drept de participare, în situația existenței a cel puțin doi elevi cu note generale egale, care s-au clasat pe locul I la etapa județeană, precum și numărul de locuri alocate etapei superioare sunt comunicate elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul olimpiadei, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea etapei curente.

Criteriile de selecție (nota minimă, nr. de elevi calificați pentru etapa interjudețeană) sunt stabilite de filialele organizatoare ale Societății de Științe Istorice din România, reprezentate în Comisia de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor Olimpiadei.

 La etapa interjudețeană a olimpiadei participă toți elevii care au obținut 85 de puncte.

În anul școlar 2022-2023, participarea la etapa școală/locală, în format fizic, a olimpiadei de istorie se face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, valabile pe întreg teritoriul României, cu și în prezența profesorului îndrumător de la clasă. Criteriile de participare a elevilor la această etapă sunt stabilite de către profesorul/profesorii de istorie din fiecare unitate școlară. Participarea la etapele județeană și interjudețeană a olimpiadei, în format online, se face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, valabile pe întreg teritoriul României, cu și în prezența profesorilor din Comisia de organizare, prin intermediul cărora se va accesa și platforma online a olimpiadei.

 Pentru fiecare etapă, subiectele și baremele de evaluare și de notare sunt elaborate de către Comisia de organizare care va posta pe site-ul olimpiadei un model de subiecte și baremul de evaluare. Subiectele vor conține imagini, suporturi grafice și cartografice și vor respecta următoarele criterii: să fie în concordanță cu programa olimpiadei, să asigure o cuprindere echilibrată a tematicii studiate, să permită tratarea subiectelor în timpul acordat probei (90 de minute), să asigure atingerea competențelor generale și specifice ale acutualelor programe de istorie la clasele V-VII.

Subiectele vor fi transmise participanților, pe platforma olimpiadei, în format online/digital, fiind accesibile în dimineața zilei de concurs. Locul de desfășurare a olimpiadei este stabilit de către fiecare dintre filiale organizatoare. Punctajul minim pentru calificarea elevilor la etapa interjudețeană este de 85.

Alte precizări din partea organizatorilor, pentru faza pe școală din  16-20 ianuarie 2023, termenul limită pentru înscrieri este vineri, 13.01.2023, ora 13,00. Fiecare profesor care are elevi în competiție va transmite pe mailul olimpiadei iorgaolimp5.7@gmail.com adresa sa de gmail / cea instituțională pentru a primi codul de acces classroom pentru fiecare clasă în parte, unde va găsi subiectele pentru faza pe școală, în ziua de duminică, 15.01.2023. Punctajul minim pentru calificarea la etapa județeană e de 80 de puncte. În caz de egalitate, nu se realizează o departajare suplimentară. După derularea acestei etape a concursului, fiecare profesor va încărca în clasa respectivă de pe classroom, separat pentru fiecare clasă, a V-a, a VI-a, a VII-a, în atașamentul numit Rezultate_faza școală, un tabel care să cuprindă: numele-prenumele elevilor calificați, punctajul obținut, clasa, școala, localitatea, județul, adresa personală de gmail a candidaților ( conform exemplului nume.prenume@gmail.com ), profesorul îndrumător, telefonul și e-mail-ul acestuia până luni, 23.01.2023, ora 19.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s